Nationellt möte: Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt som under mötet oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.

Tid: 25 januari - 26 januari

Plats: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö