Utbildning i Good Clinical Pratice

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter.

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.

Tid: 30 augusti

Plats: Stadshotellet Hässleholm

Detta kurstillfälle är fulltecknat, men du kan anmäla ditt intresse som reserv. Till informationssidan.