Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandlingar - en tvärvetenskaplig endagskurs

Välkommen till en dag med föreläsningar och patientfall angående utredning, diagnos och behandling av immunrelaterade biverkningar.

Tid: 25 april

Plats: Medicon Village, Lund

Syftet med dagen är att sprida information om immunologiska läkemedel som får indikation inom allt fler cancerområden.

Biverkningsprofilen skiljer sig från tidigare behandlingsformer och syftet med denna dag är att bygga på kunskaperna hos berörd personal för att ge patienterna en säkrare vård.

Dagen är ett samarrangemang mellan VO Hematologi-onkologi och strålningsfysik - SUS, Läkemedelsrådet och RCC Syd.

Läs mer och anmäl er här