En dag för kontaktsjuksköterskan

Under vårens dag för kontaktsjuksköterskor och teamen runt cancerpatienten tar vi bland annat upp vårdpersonals språkbruk och metaforer för cancer, familjens hälsa och välbefinnande vid cancersjukdom, prevention och egenvård vid risk för lymfödem samt barn som anhöriga inom palliativ vård.

Tid: 19 april

Plats: Medicon Village, Lund