Informationsutbyte om cancerbehandling och cancervården i Södra sjukvårdsregionen

RCC Syd, Region Skåne och Lif Södra arrangerar en förmiddag tillsammans

Tid: 30 november

Plats: Digitalt

Möteslänk skickas ut senast dagen innan mötet äger rum.

Preliminärt program:

09:00 Introduktion, Björn Ohlsson, medicinsk chef RCC Syd, Eva-Christin Kjellman, ledamot i Läkemedelsrådet, Malin Banke, Lif
09:05 Inledning baserat på delrapport ”Uppskjuten cancervård”, RCC
Björn Ohlsson, medicinsk chef RCC Syd
09:10 Pandemins inverkan på cancersjukvården, reflektioner från 3 perspektiv.
Presentationer samt gemensam debatt.
Silke Engelholm, verksamhetschef VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, SUS, Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet, Dag Larsson, sakkunnig Lif
10:00 Regimbiblioteket. Ulrika Landin, samordnare Nationella Regimbiblioteket, RCC syd
10:15 Kaffe
10:40 Skånes University Cancer Centra, Silke Engelholm, verksamhetschef VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
11:10 Precisionsmedicin inom cancersjukvården och GMS roll, Anders Edsjö, överläkare i patologi med inriktning molekylärpatologi vid Skånes Universitetssjukhus, vice ordförande GMS nationella ledningsgrupp
11:40 Lifs perspektiv på precisionsmedicin, Dag Larsson, sakkunnig Lif
11.50 Summering och avslutning, Magnus Lejelöv, sakkunnig Lif

Mer information och anmälan