Cancerrehabilitering i primärvården: utbildningsmaterial

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.

Tid: 1 mars - 30 juni

Plats: Utbildningsfilmer

I våra utbildningsfilmer får du grundläggande kunskap om cancer och cancerbehandlingar samt vilken rehabilitering som kan komma att behövas. Vi tar även upp grunden i cancerrehabilitering för fysioterapeuter och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär.

Utbildningsfilmer om cancerrehabilitering i primärvården