Optimerad och jämlik cancervård

Dialogmöte mellan regionala patientprocessledare, patient- och närståenderepresentanter, chefer i sjukvården samt företrädare för förvaltningarna i Södra sjukvårdsregionen.

Tid: 11 maj

Plats: Digitalt möte

Mötet denna gång kommer att ha två fokusområden: Nya lösningar och arbetssätt som kommit fram under pandemin och Utvecklingsområden inom cancervården utifrån årets canceröverenskommelse och den regionala cancerplanen.

Mer information och anmälan