Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.

Tid: 6 maj

Plats: Webbinarium