Digital workshop om bäckencancerrehabilitering

Tid: 4 juni

Plats: Teams

Arbetet med att utveckla rehabiliteringen av patienter som behandlats för cancer i bäckenet går vidare trots pandemin. Som ett led i detta inbjuder vi till en workshop via Teams där vi bland annat kommer att ha en diskussion utifrån patientfall med en panel av experter.
Mer information och anmälan