INSTÄLLT! Nya riktlinjer för strålbehandling vid rektalcancer med fokus på MR-tolkning

OBS! Utbildningen är inställd med anledning av covid-19.

Tid: 19 mars

Plats: Diagnostiskt Centrum SUS, Malmö

Det tidigare gula kortet med behandlingsriktlinjer för strålbehandling har ersatts av en ny version i blått baserat på de nya riktlinjerna i vårdprogrammet. Mötet är för såväl radiologer, onkologer, kirurger och patologer och går igenom hur olika bedömningar av TNM- stadium baserat påpreoperativ MR påverkar val av förbehandling, operation.
Onkolog Anders Johnsson diskuterar förändringarna mot tidigare riktlinjer och radiolog Peter Leander visar radiologiska fall som belyser förändringarna.

Läs mer och ta del av programmet