INSTÄLLT! Workshop rehabilitering efter cancer i bäckenet

OBS! Workshopen är inställd med anledning av covid-19.

Tid: 20 mars

Plats: Hotell Statt, Hässleholm

Vid workshopen kommer vi att presentera hur det framtida regionala arbetet kommer att se ut, till exempel skapandet av en regional MDK för bäckencancerrehabilitering. Den reviderade versionen av nationella Vägledningen för bäckencancerrehabilitering kommer också att presenteras. Vi kommer även att ha fallbaserade diskussioner om olika tillstånd tillsammans med en panel av experter. Andra områden som kommer att beröras är kartläggning av kompetenser, perkutan tibialisnervstimulering och lymfödembehandling.

Information