Världscancerdagen 4 februari 2020 i Malmö

En kväll med populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten och patienter om bland annat nya medicinska behandlingar inom immunterapi, målinriktade behandlingar och kliniska studier.

Tid: 4 februari

Plats: Malmö

Ni får också möjlighet att veta mer om rehabilitering och prevention inom cancer. Hur ser den nya regionala cancerplanen ut nu när det gått 10 år sedan regeringen införde en nationell cancerstrategi? Hör även mer om hur cancerområdet kommer att samarbeta i nya centrumbildningar i framtiden. Kvällen avslutas med en paneldebatt där ni kan ställa frågor till kvällens föreläsare.

Plats: Jubileumsaulan SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 1

Tid: 17.15-20.00

Ingen föranmälan och fri entré!

Program