Inbjudan till processledarutbildning – del 1 (introduktion)

Södra sjukvårdsregionen erbjuder en processledarutbildning för processledare, processtöd och processutvecklare.

Tid: 4 december

Plats: Digitalt möte

Utbildningen innehåller flera delar. Den första delen är en introduktionsdag kring system, kunskapsstyrning, förbättringsarbete och team. Övriga delar består av mötesteknik, uppföljning och erfarenhetsutbyte (se dokument nedan). Planen är att utbildningen i sin helhet ska upprepas vid flera tillfällen.

Syfte
Att få en introduktion i att utveckla vården genom kunskapsstyrning och förbättringskunskap samt skapa forum för erfarenhetsutbyte.

Målgrupper
Nationella och sjukvårdsregionala processledare inom kunskapsstyrning
(Sjukvårds)regionala patientprocessledare (RPPL)
Regionala processledare med uppgift att stödja regionernas införande av nationella vårdförlopp
Processledare/processtöd med uppgift att stödja och/eller utbilda regionala processledare

Mötesform
Digitalt möte, länk till mötet kommer att skickas ca en vecka före mötet.

Introduktionsdag
Utbildningsserien startar den 4/12 med ett digitalt utbildningspass kl. 9:30 - 15:15.
Deltagarna uppmanas att i förväg genomfört en digital e-utbildning via denna länk.

Anmälan
Anmälan sker till Lena Neumann lena.neuman@skane.se
Senast den 20 november
Länk till det digitala mötet kommer att skickas inför den 4 december

Inbjudan till processledarutbildning