Informationsutbyte om cancerbehandling och cancervården i Södra sjukvårdsregionen

RCC Syd, Region Skåne och Lif Södra arrangerar tillsammans en förmiddag för informationsutbyte.

Tid: 2 december

Plats: Via Teams

Datum: Onsdag 2 december 2020, kl 09.00–12.10
Plats: Mötet hålls digitalt pga rådande situation.
Talare och projektgrupp närvarar på plats, Medicon Village, Lund.

Anmälan:
Anmälan sker via denna länk, senast den 25 november.
Efter anmälan skickas en möteslänk ut till deltagarna.

Preliminärt program:
09:00 Introduktion, Johan Brun, Lif
09:10 Kort uppdatering av RCC’s arbete, Björn Ohlsson, medicinsk chef, RCC Syd
09:20 Register för nya cancerläkemedel, Anders Lindblom, hematolog, och Eva-Christin Kjellman, läkemedelskoordinator, Skånes universitetssjukhus
09:50 Min vårdplan via 1177 vårdguiden, Astrid Isoz, verksamhetsutvecklare, RCC syd
10:10 Kaffe
10:30 Patient och närståenderådets perspektiv på cancervården, Didrik von Porat, Patient och närståenderådet syd (PNR) (eller annan representant för PNR)
11:00 Hur arbetar LIF med att driva canceragendan nationellt?, Johan Brun, Lif
11:15 Covid-19-anpassningar av cancervården – läge och syn på framtiden
från regionernas läkemedelsenheter, PNR, RCC Syd och LIF, paneldiskussion
12.00 Summering och avslut, Johan Brun, Lif