INSTÄLLT! En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten med cancer

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten den 23 april 2020!

Tid: 23 april

Plats: Lund, Medicon Village

Nu fokuserar vi åter igen på cancerrehabilitering som ständigt är ett högaktuellt ämne. Med hjälp av ordförande för nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kommer vi att gå från ord till handling.

Ta del av programmet och anmäl dig här