SKR söker en nationell cancersamordnare

Vi söker en person som ska samordna Sveriges Kommer och Regioners (SKR) arbete med den nationella cancerstrategin. Du kommer leda arbetet i SKR:s cancerteam och samarbeta nära med de sex regionala cancercentrumen (RCC). I rollen ingår att fungera som ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Hos oss finns möjligheter för dig som vill förändra, förnya och förbättra.

Sektionen för hälso- och sjukvård arbetar både med regional och kommunal hälso- och sjukvård inom frågor som bland annat rör tillgänglighet, patientsäkerhet, läkemedel, medicinteknik, patientinflytande, lärande, forskning, beredskap, smittskydd och mer verksamhetsspecifika områden som kvinnors hälsa och cancer.

På sektionen för hälso- och sjukvård finns ca 25 anställda och ytterligare ca 20 konsulter och inlånade medarbetare från regioner och kommuner.

Arbetsuppgifter

Uppdraget är att samordna SKR:s arbete med den nationella cancerstrategin och arbetet inom ramen för de överenskommelser SKR och regeringen tecknar på cancerområdet. Du kommer leda arbetet i SKR:s cancerteam med 5-10 medarbetare och samarbeta nära med de sex regionala cancercentrumen (RCC). I rollen som nationell cancersamordnare ingår att fungera som ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

RCC i samverkan arbetar för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård. RCC i samverkan har ett brett uppdrag inom cancerområdet varav en del är att ingå i regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning och utgöra NPO cancersjukdomar. SKR har ett samordnande och stödjande uppdrag för alla RCC. Som ordförande för RCC i samverkan arbetar du tillsammans med RCC cheferna för att främja svensk cancervård i praktiken. Du kommer också företräda såväl SKR som RCC i samverkan i nationella och internationella sammanhang. I arbetet ingår att kommunicera med regioner, sjukvårdsregioner, regeringen och myndigheter samt andra nationella och internationella aktörer.

Kvalifikationer

Den vi söker behöver ha:

  • Adekvat högskoleexamen med lång erfarenhet av cancersjukvården
  • Erfarenhet av kliniskt arbete inom cancervård
  • Ha haft ledningsansvar inom hälso- och sjukvård
  • Erfarenhet av nära samarbete med politiker
  • Bred och god kännedom om hälso- och sjukvårdens ledningsstrukturer
  • God kännedom om och bra kontaktnät inom offentlig sektor och övriga nationella aktörer inom hälso- och sjukvårdssverige
  • Vana från utredningsverksamhet


Det är också meriterande att ha erfarenhet av internationellt arbete och meritering som forskare.

För att lyckas i rollen bör du vara relationsskapande med god samarbetsförmåga och ha lätt för att knyta kontakter både internt i organisationen, men också med externa parter. Du har god förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.

Du har förmågan att se och ta egna initiativ och driver frågor lösningsinriktat men har samtidigt en bra känsla för när och hur frågor behöver förankras. Du är strukturerad och har intresse, vilja och förmåga att även hjälpa andra i deras uppdrag.

Du bör också vara en van förhandlare och en god kommunikatör med erfarenhet av att leda grupper. Som person tror vi att du kommer trivas bäst om du är positiv, flexibel, tar egna initiativ och känner ansvar för dina åtaganden. Vi erbjuder i gengäld möjligheten att få jobba med ett livsviktigt och angeläget område som berör stora delar av vår befolkning.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en sektion med hög kompetens och stark ansvarskänsla. En tillåtande arbetsmiljö där vi tar fram varandras styrkor och där vårt engagemang genomsyrar vår vardag.

Intervjuer kommer ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Omfattning: Heltid