RCC söker en samordnare/koordinator inom screeningområdet

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att bättre kunna samordna och koordinera verksamhet inom screeningområdet vill RCC i samverkan förstärka sitt arbete och söker därför en samordnare/koordinator.

Arbetsbeskrivning

Samordnaren ska verka för att RCCs uppdrag inom screening i de årliga överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), fortskrider som planerat. Vidare ska samordnaren verka för ett närmare samarbete och tydliggörande av roller med Socialstyrelsen avseende cancerscreening.

I uppdraget ingår även hantering av remissvar samt att bevaka och påtala lagar och lagförslag som påverkar screening/uppföljning inom screening. Omvärldsbevakning av nya möjligheter till cancerscreening ingår också.

Vidare ingår i uppdraget att:

  • Ansvara för samordning av de nationella arbetsgrupperna inom bröst-, kolorektal- och cervixcancerscreening och vara ett stöd i övergripande frågor som rör samtliga screeningprogram
  • Bidra till att erfarenheter delas mellan de olika diagnosgrupperna
  • Verka för samordning av IT-stöd inom screening och organiserad testning
  • Verka för införande av nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening genom dialog med regionerna
  • Samordna utbildningsfrågor mellan aktuella arbetsgrupper inom screening
  • Verka för ökad grad av digitalisering av processer inom screening
  • Representera och företräda RCC i screeningfrågor nationellt och internationellt

Uppdraget är halvtid (50 %) och anställningsformen är begränsad på årsbasis och kommer i första hand vara inlån från region till SKR.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via e-post till:

tove.kongsvold@skr.se

Sista ansökningsdag är 24 oktober.

För mer information, kontakta Hans Hägglund.

Kontakt

Hans Hägglund

ordförande RCC i samverkan

Sveriges Kommuner och Regioner