Samordnande kontaktsjuksköterska

Vi söker samordnande kontaktsjuksköterska för prostatacancer.

Är du legitimerad sjuksköterska med stor kompetens inom cancervården och är intresserad av ett uppdrag som samordnande kontaktsjuksköterska?

Som samordnande kontaktsjuksköterska vill du medverka till en väl sammanhållen och multiprofessionell patientprocess med patientens perspektiv i fokus samt identifiera och utjämna skillnader mellan regionerna när det gäller:

  • Min vårdplan
  • aktiva överlämningar
  • standardiserad behovsinventering/bedömning av cancerrehabilitering

Du kommer att tillsammans med regional patientprocessledare inom respektive patientprocess leda arbetet tvärprofessionellt samt koordinera nätverk för kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer om uppdraget 

Välkommen med din intresseanmälan i form av personligt brev som innehåller:

  • Motivering för intresseanmälan som samordnade kontaktsjuksköterska
  • För vilken diagnos/process
  • Utbildning
  • Yrkeserfarenhet
  • Nuvarande arbetsplats
  • Namn på närmaste chef
  • Kontaktuppgifter

Förutsättningar:

Uppdraget som samordnande kontaktsjuksköterska är ett projekt som löper under ca ett år och motsvarar ungefär 10 % av en heltidstjänst d.v.s. ca fem arbetsveckor per år.

Uppdraget kan tilldelas en eller två samverkande personer per diagnos/process. Beräknad start under våren 2020.

RCC Syd svarar för omkostnader t.ex. i form av resor och mötesarrangemang.

Välkommen att kontakta Christina Landegren, verksamhetsutvecklare, RCC Syd på e-post: christina.landegren@skane.se eller på telefon 046 275 23 50.

Skicka ditt personliga brev/intresseanmälan till Ingrid Vogel, samordnare, RCC Syd på e-post: ingrid.vogel@skane.se

Urval sker genom intervju och uppdraget ska tillstyrkas av berörd verksamhets- och enhetschef.