Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut genomför Regionala cancercentrum i samverkan registerstudier baserade på data i de regionala tumörregistren och elektroniskt inrapporterade B-anmälningar. Resultaten sammanställs i rapporter.

De rapporter som hittills publicerats visar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin.

Rapporter

Rapporterna är pdf-dokument och öppnas i nytt fönster.