Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Handläggning i norra sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer för SVF-utredning och behandling gäller.

Blåscancer

Handläggning av patienter med möjlig eller känd urotelial cancer i urinblåsan och övre urinvägar i Region Stockholm. Version 2, reviderad 8 november (pdf, nytt fönster)

Bröstcancer

Handläggning av patienter med bröstcancer i Region Stockholm. Version 2, reviderad 18 december (pdf, nytt fönster)

Kolorektalcancer

Region Stockholm och Region Gotland följer de nationella tillfälliga riktlinjerna som uppdaterades 2020-11-03.

Njurcancer

Återgick till ordinarie vårdprogram 25 september.

 

Kontakt

Lena Sharp

verksamhetschef

RCC Stockholm Gotland