Standardiserat vårdförlopp njurcancer

Det standardiserade vårdförloppet för njurcancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017

Regionalt