Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

Kerstin Rehn

registeradministratör

RCC Norr

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

RCC Stockholm - Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

RCC Syd

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

Statistiker

RCC Syd

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Catharina Östman

processkoordinator

RCC Uppsala Örebro

Linda Drevin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst

Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands UniversitetssjukhusBörje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 24 november 2017