Nationell vårdprogramgrupp för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Karin Falkman

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

 

 

Ingrida Verbiené

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sofia Kjellström

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Anna-Karin Lind

kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

sjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Stödjande RCC

RCC Syd