Röda telefonen

Urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen i västvärlden och i Sverige upptäcks cirka 2 500 nya fall per år. Till skillnad mot vad som gäller för många andra cancerformer, har behandlingen som erbjuds personer drabbade av urinblåsecancer inte förändrats de senaste trettio åren. De flesta som drabbas är män över 50 år.

röda tel

Patienter som har blod i urinen hamnar ofta fel i vården. Många skickas hem med antibiotika för att senare få diagnosen urinblåsecancer. Detta vill urolog Fredrik Liedberg få stopp på. I samarbete med RCC Syd startade i mars 2014 projektet Röda Telefonen. Vid blod i urinen, som är det vanligaste symptomet vid urinblåsecancer, kan man ringa 040-33 18 27 (kl. 9-12, mån-fre) om man bor inom SUS upptagningsområde för att prata med en urologsjuksköterska, som omedelbart bokar in patienten för njurröntgen och endoskopisk undersökning av urinblåsan samt cellprov på urinen. På detta sätt möjliggör man det för individen att själv ta ansvar för att få komma rätt i vården, utan onödiga mellanvägar. De flesta som ringer in har själv hittat telefonnumret på internet (1177.se/vårdguiden) eller fått det av sin läkare på vårdcentralen.

Urologsköterskorna Anna-Karin Lind, Jenny Wanegård och Kerstin Cappelin arbetar också med projektet och turas om att svara när det ringer i Röda telefonen. De berättar att de personer som ringt in har varit väldigt nöjda och glada över att få komma till utredning så snabbt och smidigt. Dessutom har många varit tacksamma över att de snabbt får svar på sina frågor och har möjlighet att ringa tillbaka om de har nya frågor att ställa.
Ett samtal tar cirka 45 minuter att handlägga. Själva samtalet tar kanske bara en kvart sedan ska en manual fyllas i med all fakta. Denna skickas även hem till patienten, tillsammans med hälsodeklaration samt remiss för urinprov och njurfunktionsprov.

Från att man finner blod i urinen till att patienten får en diagnos tar det idag cirka 144 dagar. Syftet med projektet Röda telefonen är att minska ledtiderna, och därmed kanske även kunna förbättra överlevnaden. "Detta är bra för patienten, säger Fredrik, inte bara för att det går snabbare att få tid till utredning, utan även av hälsoekonomiska skäl. Jag hoppas att detta projekt implementeras rakt av. Det främsta skälet och drivkraften för Röda telefonen är alla patienter som sökt sjukvård för blod i urinen, men inte blivit remitterade direkt, som jag som urolog flera månader efter urinvägsblödningen diagnosticerar med en blåscancer." säger Fredrik.

Projektet, som löper under ett år, kommer att utvärderas genom en PREM-enkät för att mäta patienternas erfarenheter och kunskaper för att förbättra vården (PREM: Patient Reported Experience Measure).

röda tel

Röda telefonen, fakta

Om du har upptäckt synligt blod i urinen, är över 50 år och bor i någon av följande kommuner; Malmö, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma och Burlöv, kan du ringa Urologiska kliniken i Malmö direkt på telefonnummer 040-33 18 27. Telefonen är bemannad av urologsjuksköterska dagligen klockan 9.00-12.00.