Nya riktlinjer för strålbehandling vid rektalcancer med fokus på MR-tolkning

OBS! Utbildningen är inställd med anledning av covid-19.

Det tidigare gula kortet med behandlingsriktlinjer för strålbehandling har ersatts av en ny version i blått baserat på de nya riktlinjerna i vårdprogrammet. Mötet är för såväl radiologer, onkologer, kirurger och patologer och går igenom hur olika bedömningar av TNM-stadium baserat på preoperativ MR påverkar förbehandling och operation.

Onkolog Anders Johnsson diskuterar förändringarna mot tidigare riktlinjer och radiolog Peter Leander visar radiologiska fall som belyser förändringarna.

Program

10.00 - 10.15 Samling och kaffe

10.15 - 10.45 De gamla och nya riktlinjerna – Anders Johnsson

10.45 - 11.15 Lite MRT fall som beskriver förändringar och                                 svårigheter – Peter Leander

11.15 – 11.45 Diskussion och avslutning med lunchmacka

Datum: 19 mars

Plats: Sal 2005/2007 andra våningen i Diagnostiskt Centrum SUS, Malmö

Möjlighet att delta via Skype finns, maila Peter.Leander@skane.se för att få en länk.

Pris: Kostnadsfritt

Frågor: peter.leander@skane.se