MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

4. Naturalhistoria och etiologi

Riskfaktorer

Liksom för de flesta andra cancerformer finns ingen känd enskild utlösande faktor för kolorektal cancer. De stora variationerna i incidens, som till och med kunnat påvisas i samma generation vid migration från låg- till högriskområden, gör dock att man med säkerhet kan slå fast att livsstil eller omgivningsrelaterade faktorer spelar en stor roll för uppkomsten. Exponering för rött kött, fysisk inaktivitet övervikt, tobak och alkohol är exempel på riskfaktorer som studerats, men där den exakta riskökningen för varje enskild faktor emellanåt varit svår att fastställa. Fysisk aktivitet, frukt och grönsaker tros ha en viss skyddande effekt. För Storbritannien har man beräknat att 18–31 % av all kolorektal cancer skulle kunna förhindras genom ändrade kost- och levnadsvanor. För danska förhållanden har man uppskattat att följsamhet till fem rekommendationer kring livsstil (fysisk aktivitet, midjemått, rökning, alkohol, kost) skulle kunna minska antalet fall av kolorektal cancer med 23 %.

Diabetes har även visat sig innebära en påtaglig riskökning, kring 30 %, i synnerhet för kolon cancer. Långvarig och utbredd ulcerös kolit innebär en ökad risk för kolorektal cancer, som ökar ytterligare i kombination med ärftlighet för sjukdomen eller vid skleroserande cholangit. Även patienter med Crohn´s sjukdom har ökad risk för kolorektal cancer.

I kliniskt arbete är ålder den enskilt viktigaste riskfaktorn för att uppskatta en individs risk för kolorektal cancer. En eller flera förstagradssläktingar med kolorektal cancer är också en viktig variabel eftersom det innebär en påtaglig riskökning för den enskilde individen (se 5.4 Ärftlig kolorektal cancer).

Naturalförlopp

Enligt dagens paradigm uppkommer de flesta fall av kolorektal cancer ur ett tidigare existerande adenom (neoplastisk polyp), en utveckling som beräknas ta många år i anspråk. I ett Stockholmsmaterial uppskattades prevalensen adenom, både avancerade och icke avancerade, till 20 % i åldersgruppen 60–70 år. Livsrisken att utveckla kolorektal cancer är således betydligt lägre än vad prevalensen adenom anger, vilket innebär att de flesta adenom är statiska eller till och med antas kunna regrediera. Antalet adenom ökar dock med åldern och är något vanligare bland män. Risken för höggradig dysplasi i ett adenom är associerad med dess storlek.

Det är sedan länge känt att polypektomi minskar incidensen av kolorektal cancer, vilket ytterligare bekräftar adenom–carcinomsekvensen. Redan på 1980-talet kunde olika stadier i denna utveckling av fenotypen associeras med en tilltagande ackumulering av mutationer. Senare molekylärbiologisk forskning har visat på en mer komplex och heterogen bild. I en typisk cancer beräknas ett 80-tal gener vara muterade, varav endast en liten andel återfinns hos merparten och de flesta muterade gener vid kolorektal cancer förekommer i låg frekvens.

Referenser

Cho E, Smith–Warner SA, Ritz J, van den Brandt PA, Colditz GA, Folsom AR, et al. Alcohol intake and colorectal cancer: a pooled analysis of 8 cohort studies. Ann Intern Med. 2004;140(8):603–13. Epub 2004/04/21.

Forsberg AM, Kjellstrom L, Agreus L, Nixon Andreasson A, Nyhlin H, Talley NJ, et al. Prevalence of colonic neoplasia and advanced lesions in the normal population; a prospective population–based colonoscopy study. Scand J Gastroenterol. 2012,47(2):184–90. Epub 2012/01/11.

Kirkegaard H, Johnsen NF, Christensen J, Frederiksen K, Overvad K, Tjonneland A. Association of adherence to lifestyle recommendations and risk of colorectal cancer: a prospective Danish cohort study. BMJ. 2010;341:c5504. Epub 2010/10/28.

Koushik A, Hunter Dj, Spiegelman D, Beeson WL, van den Brandt PA, Buring JE, et al. Fruits, vegetables, and colon cancer risk in a pooled analysis of 14 cohort studies. J Natl Cancer Inst. 2007;99(19):1471–83. Epub 2007/09/27.

Larsson SC, Wolk A. Meat consumption and risk of colorectal cancer: a meta–analysis of prospective studies. Int J Cancer. 2006;119(11):2657–64. Epub 2006/09/23.

Loeve F, van Ballegooijen M, Boer R, Kuipers EJ, Habbema JD. Colorectal cancer risk in adenoma patients: a nation–wide study. Int J Cancer. 2004;111(1):147–51.

Muto T, Bussey HJ, Morson BC. The evolution of cancer of the colon and rectum. Cancer 1975;36(6)2251–70. Epub 1975/12/01.

O’Brien MJ, Winawer SJ, Zauber AG, Gottlieb LS, Sternberg SS, Diaz B, et al. The National Polyp Study. Patient and polyp characteristics associated with high–grade dysplasia in colorectal adenomas. Gastroenterology. 1990;98(2):371–9. Epub 1990/02/01.

Parajuli R, Bjerkaas E, Tverdal A, Selmer R, Le Marchand L, Weiderpass E, et al. The increased risk of colon cancer due to cigarette smoking may be greater in women than men. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention: a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 2013;22(5):862–71. Epub 2013/05/02.

Parkin DM, Olsen AH, Sasieni P. The potential for prevention of colorectal cancer in the UK. Eur J Cancer Prev. 2009;18(3):179–90. Epub 2009/02/25.

Robsahm TE, Aagnes B, Hjartaker A, Langseth H, Bray FI, Larsen IK. Body mass index, physical activity, and colorectal cancer by anatomical subsites: a systematic review and meta–analysis of cohort studies. Eur J Cancer Prev. 2013;22(6):492–505. Epub 2013/04/18.

Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN, O’Brien MJ, Gottlieb LS, Sternberg SS, et al. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. The National Polyp Study Workgroup. N Engl J Med. 1993; 329(27):1977–81. Epub 1993/12/30.

Vogelstein B, Fearon ER, Hamilton SR, Kern SE, Preisinger AC, Leppert M et al. Genetic alterations during colorectal–tumor development. N Engl J Med. 1988;319(9):525–32. Epub 1988/09/01.

Wood LD, Parsons DW, Jones S, Lin J, Sjoblom T, Leary RJ, et al. The genomic landscapes of human breast and colorectal cancers. Science. 2007;318(5853):1108–13. Epub 2007/10/13

Yuhara H, Steinmaus C, Cohen SE, Corley DA, Tei Y, Buffler PA. Is diabetes mellitus an independent risk factor for colon cancer and rectal cancer” Am J Gastroenterol. 2011;106(11):1911–21;quiz 22. Epub 2011/09/14.