Nationell vårdprogramgrupp analcancer

Ordförande

Nina Cavalli-Björkman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Anna Axelsson

specialistsjuksköterska, onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Berivan Mustafa

överläkare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Hampus Gustafsson Nobin

patolog

Marie-Louise Lydrup

kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Mats Perman

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per J Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Patientrepresentanter

Britta Holm

patient- och närståenderepresentant

RCC Mellansverige

 

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

RCC Norr

Stödjande RCC

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr