MENY

Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31.

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande ska föranleda misstanke:

 •   Palpabel knöl i buken.

Vid misstanke ska patienten remitteras till en DT eller MRT (filterfunktion). 

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid fynd som ger misstanke om intraabdominella (t.ex. GIST) eller retroperitoneala sarkom eller gynekologiskt sarkom vid

 • bilddiagnostik eller endoskopi 
 • vävnadsbunden diagnostik (histopatologi eller cytologi).

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla 

 • anamnes, ange särskilt
  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning 
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • längd och vikt
  • kreatinin
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgift om att patienten är informerad
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.