MENY

Gällande vårdförlopp okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen: 

Basutredning

Patientgrupp

Från

Till

Tid (kalender-dag)

Strålbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

35 

Läkemedels-behandling*

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

28 

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

35 

Symtom-lindrande behandling med best supportive care

Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling  24

Utökad utredning (inkl. block D och E)

Patientgrupp

Från

Till

Tid (kalender-dag)

Strålbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

55 

Läkemedels-behandling*

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

48 

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

55 

Symtom-lindrande behandling med best supportive care

Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling  44

*cytostatika samt antitumoral medicinsk behandling – hormonell behandling ingår.

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från

Till

Tid (kalender-dag)

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

Första besök i specialiserad vård

(block A)

Block B

5

Block B

Första multidisciplinära konferens (block C)

Block C, inklusive D och/eller E

Beslut om behandling

21 

Block C, exklusive D och E

Beslut om behandling

Beslut om behandling

Start av första behandling, strålbehandling

14

Beslut om behandling

 

Start av första behandling, läkemedelsbehandling*

Beslut om behandling

Start av första behandling, kirurgi

14 

Beslut om behandling

Start av första behandling, symtomlindrande behandling med best supportive care

*cytostatika samt antitumoral medicinsk behandling – hormonell behandling ingår.

 

Indikatorer för nationell uppföljning

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för CUP”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp för CUP som fått diagnosen CUP.

Andel patienter av de som fått CUP som anmälts till standardiserat vårdförlopp för CUP.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp för CUP som fått diagnos inom annan diagnosgrupp.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp för CUP som det senaste året har remitterats till ett annat standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

För närvarande finns inget kvalitetsregister för CUP och indikatorer för kvalitet har därför inte kunnat anges.