MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

13. Behandling av återfall

Behandling av återfall beskrivs inom ramen för respektive behandling.