MENY

Gällande vårdförlopp hudmelanom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-12-07

Uppföljning

Efter avslutad behandling ska alla melanompatienter erbjudas ett uppföljningsbesök hos dermatolog för ytterligare hudundersökning, dermatoskopi och riskbedömning samt information om prevention, t.ex. självundersökning, solvanor och att avstå från rökning. Möjlighet ska finnas att ta foto för uppföljning. Se också nationellt vårdprogram.