Standardiserat vårdförlopp primära maligna hjärntumörer

Det standardiserade vårdförloppet för primära maligna hjärntumörer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 13 november 2017

Regionalt