MENY

Nationellt vårduppdrag vulvacancer

Vulvacancer drabbar årligen 150-190 kvinnor i landet. Primär behandling, liksom behandling av lokala recidiv, är nästan uteslutande kirurgisk. Radio- eller radiokemoterapi ges dock till vissa patienter. Behandlingen är komplex och resurskrävande och är därför från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet.

Behandling

Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte.
Radioterapi och radiokemoterapi ges då kirurgisk behandling av olika skäl inte är aktuell eller där operation inte kunnat avlägsna all tumörvävnad. 

Nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
Universitetssjukhuset Linköping

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning vulvacancer 2019-01-01 (pdf)
PM kirurgisk behandling vulvacancer (pdf)
Skiss för att rita tumör/biopsi (pdf)
Remiss till nationell koordinator vulvacancer, 2018-05-21 (pdf-formulär)
Flödesschema för remisshantering, 2019-01-01 (pdf)
Kontaktuppgifter till nationell koordinator, 2019-01-01 (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
 (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2019