Nationellt vårduppdrag vulvacancer

Vulvacancer drabbar årligen 150-190 kvinnor i landet. Primär behandling, liksom behandling av lokala recidiv, är nästan uteslutande kirurgisk. Radio- eller radiokemoterapi ges dock till vissa patienter.

Behandlingen är komplex och resurskrävande och är därför från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet. Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård.

Behandling

Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte. Radioterapi och radiokemoterapi ges då kirurgisk behandling av olika skäl inte är aktuell eller där operation inte kunnat avlägsna all tumörvävnad. 

Nationella vårdenheter

  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus
  • Universitetssjukhuset Linköping

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i en gemensam rapport:

Gemensam tvåårsuppföljning vulvacancer 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning vulvacancer (pdf, nytt fönster)

Skiss för att rita tumör/biopsi (pdf, nytt fönster)

Remiss till nationell koordinator vulvacancer (word)

Flödesschema för remisshantering (word)

Kontaktuppgifter till nationell koordinator (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer