Gynekologisk cancer i siffror

- Statistik för patienter, närstående och allmänhet

Här kan man som patient eller närstående hitta statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna. Statistiken är framtagen från det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer i samarbete med patientorganisationerna Nätverket mot gynekologisk cancer och Gynsam. För information om din sjukdom ska du i första hand vända dig till din vårdgivare.

Den statistik som visas är nationella data för:

  • Relativ överlevnad per diagnos
  • Relativ överlevnad per stadium i respektive diagnos
  • Åldersfördelning vid insjuknande per diagnos
  • Primärbehandling uppdelad på stadium vid respektive diagnos

Statistiken är listad för livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, äggstockscancer och vulvacancer (se rubriker i menyn till vänster).
I dagsläget kan statistik för väntetider (ledtider) inte visas med Svenska kvalitetsregistret som bas. Inte heller regionala data som skulle kunna belysa eventuella skillnader i vården mellan olika regioner. Det beror på att täckningsgraden på vissa variabler/mätvärden är ojämn i Sverige och i vissa delar låg, alltså andelen data som rapporteras in till kvalitetsregistret. Styrgruppen för det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer arbetar kontiunuerligt med att förbättra täckningsgraden, som har blivit bättre under de senaste åren.

Allteftersom registret utvecklas kommer mer statistik att kunna publiceras. 

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är ett av omkring tjugo nationella kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser. Kvalitetsregister byggs upp av professionella yrkesgrupper (till exempel läkare) och innehåller patientbundna uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat. Data från registren kan följas både på sjukhus-, regional- och nationell nivå och i jämförelse med andra länder. På så sätt kan man utveckla och säkra vårdens kvalitet och göra den jämlik.

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har funnits sedan 2008 och är främst ett verktyg för läkare och vårdpersonal som arbetar med gynekologisk cancer. Här publiceras delar av kvalitetsregistrens statistik som vi tror är värdeskapande för dig som patient, närstående eller allmänhet. Statistiken uppdateras årligen med ett års eftersläpning för att all data skall komma in och kvalitetssäkras. Målet är att statistiken ska presenteras på ett genomarbetat sätt och vara lätt att förstå.

Vanliga frågor och svar om statistiken