Nationell vårdprogramgrupp äggstockscancer

Ordförande

Christer Borgfeldt

docent, överläkaree Kvinnokliniken, gynekologisk tumörkirurg

Skåne universitetssjukhus

 

 

Eva Lundin

patolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ulrika Ottander

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Joseph Carlson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Elisabeth Hjerpe

medicine doctor, överläkare

Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset

Carina Rundström

processledare, specialistsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Sahar Salehi

medicine doctor, biträdande överläkare

kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Måsbäck

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Susanne Malander

överläkare

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Gabriel Lindahl

gynonkolog/onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Preben Kjølhede

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Hanna Dahlstrand

gynonkolog, docent och överläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karin Glimskär Stålberg

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Ingverud

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Dimoula

överläkare

Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Henrik Leonhardt

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pernilla Dahm-Kähler

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient- och närståendeföreträdare

Petra Dahlberg

patient- och närståendeföreträdare

Gyncancerförbundet

 

Alexandra Andersson

patient- och närståendeföreträdare, Nätverket mot gynekologisk cancer

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Elin Ljungqvist

RCC Väst