MENY

Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

10. Multidisciplinär konferens (MDK)

Den definitiva diagnosen av icke-epiteliala ovarialtumörer bör ställas efter histopatologisk undersökning av kirurgiskt preparat. Diagnostiken är svår och bör utföras av referenspatolog i gynekologisk patologi och klassas enligt WHO. Histologiskt svar var ej samstämmigt i 37 % mellan initial diagnos och eftergranskning i en studie (35). Fryssnittsteknik är osäker och bör undvikas för behandlingsbeslut. 

Då tumörerna är ovanliga och ofta drabbar fertila kvinnor är det vanligt, och adekvat i fertilitetsbevarande syfte, att en ovarialresektion är utförd vid den primära kirurgin. Tidpunkten för kompletterande operation med SOE och staging beror på om tumören anses vara högmalign. Dessa patienter bör diskuteras på MDK både inför och efter kompletterande kirurgi med definitivt histologisk bedömning för behandlingsbeslut. 

Deltagande läkare vid MDK bör representera bild-och funktionsmedicin, gynekologisk tumörkirurgi, gynekologisk onkologi samt patologi/cytologi. Kontaktsjuksköterska bör närvara vid konferensen. Därutöver adjungeras vid behov andra specialiteter och professioner, till exempel barn- och urologisk onkolog.