Nationell vårdprogramgrupp bukspottkörtelcancer

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

 

 

Regionala repr.

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Elena Rangelova

bitr. överläkare kirurgi, po övre buk

Karolinska Universitetssjukhet, Stockholm

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Svein Olav Bratlie

kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göterborg

 

 

Patolog

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Omvårdnadsrep.

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepr.

Vakant

 

 

Stödjande RCC

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

 

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst