Samverkan mellan patient och expert

Ny medicinsk bedömning

Nuläge

Många cancerpatienter har rätt till ny medicinsk bedömning. Det finns stora förbättringsmöjligheter i denna process.

Om projektet

Syftet är att ge patienten möjlighet att på ett enkelt sätt och på eget initiativ begära en ny medicinsk bedömning. Patienten ska känna sig trygg och säker på att diagnos och behandling är rätt. Det bidrar till vård på lika villkor. Projektet är regionalt och drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Lösning

Lösningen ska möjliggöra ett mer strukturerat arbetssätt med mallar och checklistor som säkerställer att relevant patientdata tillgängliggörs vid ny medicinsk bedömning. Effekterna blir kortare ledtid och att fler patienter kan ges möjlighet till en ny medicinsk bedömning. Detta åstadkommer man genom:

  • Ny process för ny medicinsk bedömning.
  • En testad samarbetsplattform som stödjer processen.
  • Avtal med instanser för ny medicinsk bedömning.

För att patienten, på eget initiativ, skall kunna begära en ny medicinsk bedömning, måste patientdata finnas tillgänglig för expertbedömningen. Tekniken möjliggör att patienten kan ta del av rätt expertis oavsett expertens organisatoriska och geografiska placering. Processen för ny medicinsk bedömning kommer även att kunna stödja läkare som önskar en konsultation av annan läkare. Den kan även användas för överföring av olika former av patientdata i samband med öppenvårdsbesök utanför hemorten.

Om ny medicinsk bedömning

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det landstingets skyldighet att ge information om rätten till ny medicinsk bedömning till patienter som lider av livshotande eller allvarlig sjukdom.

Enligt den nya Patientlagen (2015-01-01) har patienten rätt att begära detta, utan remiss från behandlande läkare, samt rätt att utnyttja specialiserad öppenvård i hela landet. Sannolikt kommer detta medföra ett ökat patientintresse för nya medicinska bedömningar.

Bild på läkare som gör en ny medicinsk bedömning