Bilddiagnostiskt nätverk

Nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi

Nuläge

Patologens diagnostik är en del av beslutsunderlaget för val av behandling. I dag är det brist på patologikapacitet vilket skapar flaskhalsar i många av cancerprocesserna med förlängda ledtider som resultat. Det finns ett stort behov av att använda befintliga patologers kompetens och kapacitet på nationell nivå, både för diagnostik och för utbildning av nya patologer.

Målbild

  • Bättre och mer jämlik vård
  • Kortare svarstider, jämnare diagnostisk kvalitet, ökad kunskapsutveckling och flexibilitet i planering av den egna patologi verksamheten.
  • En kanal för att enkelt och säkert samarbeta med andra patologiverksamheter på ett teknikneutralt och transparent sätt.

Om nätverket 

Nätverket ExDIN  är ett projekt som möjliggör och effektiviserar samarbeten inom diagnostik, främst inom kompetens- och kapacitetsutbyte. Tjänster som kan utbytas i nätverket är till exempel granskningar och konsultationer, både analog och digital patologi, men även handledning av ST-läkare och, framgent, nya former av tjänster. Nätverket har en tydlig koppling till regeringens satsning på kortare väntetider och införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. 

Möjligheter 

ExDIN-projektet har tagit fram en film för patologer och patologilaboratorier med syftet att belysa de nyttor nätverket skapar. Lennart Mellblom, patolog vid Blekingesjukhuset och initiativtagare till ExDIN-nätverket, berättar om de möjligheter som ExDIN-nätverket erbjuder. Till exempel, förutsägbara svarstider, jämnare kvalitet och flexibilitet i arbetet. Se filmen nedan. 

Medverkande aktörer

RCC Stockholm-Gotland samarbetar med patologiverksamheterna i Landstinget Bleking, Region Skåne, Unilabs, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa stöds i projektet av: Leadning HealthCare, KI, BTH, Uppsala Universitet. Tekniken levereras av RxEye/Sectra.ExDIN projektet delfinansieras av VINNOVA.  

Diskussioner pågår just nu med fler landsting som är intresserade av att gå in i samarbetet. Ju fler samverkande verksamheter desto större möjlighet att lyckas nå målet.

Målet är att alla Sveriges patologiverksamheter ska vara med i nätverket.

Om projektet i media

160901 - MedTech Magazine  uppmärksammar ExDIN-nätverket 

MedTech Magazine160613 - SLL och Gotland använder RxEye för ny samarbetsform inom radiologi

Nyhetsbrevet Digital Hälsa 160509 - Digitalt patologinätverk kan täcka Sverige 2019

Telias webbsida 160616 - Digitalt nätverk ger bättre diagnoser