Sammanhållen vårdkedja

Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården. 

Samverkan och interaktion mellan aktörerna i patientens process är grundläggande för en säker, effektiv och trygg väg genom vården. Här beskrivs tre projekt som knyter samman processen och samlar kompetensen runt patienten i cancervården.

Mål att fram modeller för samarbete

Målet för de tre projekten är att ta fram modeller för samarbete inom disciplinen, mellan patient och expert samt mellan discipliner/professioner. Lösningen ger även stöd för samverkan kring forskning, utveckling och
utbildning.

Projekten möjliggör samverkan som ger tillgång till kompetens och kapacitet över organisationsgränser och geografiska områden. Detta kommer att medföra kortare ledtider och högre kvalitet. Det finns således en tydlig koppling till regeringens satsning på kortare väntetider
och införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Projekten ser även till att relevant patientdata samlas och kan delas på ett säkert sätt mellan samarbetsparter i enlighet med patientdatalagen.

Nätverkssamarbete är också ett effektivt sätt att:

  • bidra till kompetensutveckling och ökad specialisering
  • skapa samarbeten för och spridning av innovation och utveckling
  • förbättra och strukturera arbetsprocesser
  • dela text, bild, ljud och video i realtid, oberoende av lokalt IT-system.

Bild på hur de tre projekten samverkar