Processarbete patologi i SLL

I Stockholms läns landsting finns det för närvarande sex laboratorium för patologi och cytologi.

 • Karolinska Universitetssjukhuset, Kliniken för patologi och cytologi (KUL)
  • Enheten Danderyd
  • Enheten Huddinge
  • Enheten Solna
  • Enheten Södersjukhuset
 • Aleris Medilab
  • Enheten Täby
 • Unilabs
  • Enheten Capio St. Görans sjukhus

Arbetssätt på Kliniken för patologi och cytologi, Karolinska Universitetsjukhuset

Kliniken för Patologi och Cytologi arbetar med områdesansvar. Det innebär att varje organområde får en ansvarig patolog. Denna patolog arbetar fram direktiv till de olika laboratorierna för hur dessa preparat ska processas, det vill säga en teknisk beskrivning på hur materialet skall presenteras för patologen vid diagnossättning. Läs mer om processbeskrivning, organområden och ansvar för standardiserade vårdförlopp på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Arbetssätt på de privata laboratorierna

De privata laboratorierna inom regionen kan välja om de vill följa ovanstående process eller skapa sig en egen.

Digitalt nätverk

Målet är att samtliga diagnostiserande patologenheter i regionen ska knytas samman i ett digitalt nätverk. Innebörden av detta blir att slutprodukten blir ett digitalt underlag. Detta oavsett var provtagning sker, vart provet processas eller hur det görs. Underlaget kan därefter skickas digitalt via säkra uppkopplingar till den patolog som är bäst lämpad att utföra diagnostiseringen. Alla patologienheter i länet kommer att i medverka i det digitala nätverket.

Digitaliseringsutvecklingen har skett inom ramen för projekt ExDin. Erfarenheterna från detta projekt kommer att implementeras i regionen.