Ledtider i realtid för Stockholms län

RCC Stockholm Gotland har tillsammans med representanter för professionen tagit fram en modell för att få fram realtidsdata för ledtider ur befintliga vårdadministrativa system. 


ExempelbildDetta är ett komplement till data som kommer i kvalitetsregistrens rapporter och de öppna jämförelser som Socialstyrelsen tar fram. 
Denna modell kommer att generera nyckeltal regelbundet som kan användas för att jämföra och utveckla verksamheter i Stockholms län. Ledtiderna finns redovisade för hela länet och per sjukhus. I och med införande av standardiserade vårdförlopp blir det än viktigare att kunna följa upp ledtiderna. 

Först ut är tiden mellan diagnos och operation för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancerlivmoderkroppscancer och cancer i urinblåsan. Framöver kommer realtidsdata för fler cancerdiagnoser.