MENY

Dialogmöte med processledare

Här finns en sammanställning från dialogmötet med processledare som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arrangerade den 21 mars 2019.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 ska tas fram i en bred förankringsprocess med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare och allmänheten. 

Under mottot "Cancer berör alla!" bjöds alla processledare in till ett dialogmöte för att få information om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren och för att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.

Sammanställning dialogmöte med processledare 21 mars 


Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 6 maj 2019