Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.


Regionalt innehåll


RCC Stockholm — Gotland har tagit fram Cancerplan 2016-2019 i samverkan med berörda. Den är beslutad för Stockholms läns landsting och hanteras i särskild ordning för Region Gotland. 

Cancerplan 2013-2015 löper på enligt plan och de flesta aktiviteter är gjorda eller pågående. 

 


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017

Regional information uppdaterad: 9 augusti 2016

Regionalt