Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF)

Här redovisas nationell uppföljning av SVF med uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp, samt andel av de som utretts enligt SVF och som startat en cancerbehandling.

Om en diagnos saknas i ett diagram finns inga patienter rapporterade inom den diagnosen. Tidsperioden helår 2020 omfattar data från 1 januari till dagens datum. 

Att notera om redovisningen i graferna

  • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några regioner har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
  • Siffrorna ska tolkas försiktigt, då informationen uppdateras kontinuerligt men vid olika tidpunkter av respektive region.
  • Endast patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp (patienter som registrerats med mätpunkterna 1 och 2 eller 3 nedan) finns med i redovisningen
  • Patienter som remitterats till utredning enligt SVF, men som ej uppfyllt kriterierna för välgrundad misstanke ingår inte i redovisningen.
  • Patienter som startat ett SVF i en region, men avslutar det i ett annat, redovisas av den avslutande regionen. Det kan förklara att det kan vara jämförelsevis låga siffror för vissa diagnoser i en del regioner.

Mätpunkter

Regionernas nationella uppföljning och rapportering av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

  1. Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger.
  2. Datum för start av första behandling
    eller...
  3. Datum för avslut av standardiserat vårdförlopp av annan orsak än start av första behandling.

Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlaget presenterar en standard för beräkningen av hur stor andel av alla cancerpatienter som utreds med SVF inom respektive region. Modellen som publicerades första gången i februari 2018 har utvärderats och reviderats vid två tillfällen. Förändringarna beskrivs i dokumentets inledning.

Beräkningsunderlag för andel cancerpatienter som genomgått SVF (pdf, nytt fönster)