Cancerincidens och dödlighet 1970-2017

Allt fler insjuknar i cancer. Antalet nya fall per år har ökat över tid. Samtidigt har dödligheten minskat i flera cancerformer. Denna parallella utveckling återspeglas tydligt i RCCs rapport från 2020.

Allt fler insjuknar i cancer. Antalet nya fall per år har ökat över tid, dels för att vi blir äldre och hinner utveckla cancer, dels för att vården blivit bättre på att upptäcka och diagnosticera. Samtidigt har dödligheten minskat i flertalet cancerformer.

Bröstcancer är ett tydligt exempel. Antalet nyupptäckta brösttumörer har ökat från cirka 3 400 under 1970 till 10 300 inrapporterade tumörer bland totalt 7800 kvinnor 2017. Med hänsyn till förändringar i sammansättningen i befolkningen motsvarar det en fördubbling av bröstcancerincidensen.

Under samma period har dödligheten i bröstcancer halverats. Överlevnaden har dramatiskt förbättrats tack vare screening, tidigare upptäckt och förbättrade behandlingar.

Att denna parallella utveckling skett inom flera diagnoser framgår av en registerrapport som Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram.

Cancer i Sverige – Registerdata över förekomst och dödlighet 1970-2017 (pdf, nytt fönster)