Frågor och svar om prostatacancertestning

Förkortningen OPT står för organiserad prostatacancertestning.

Pilotprojektet pågår under tre år mellan 2022–2024 och innefattar män födda 1972, 1973 och 1974 som är folkbokförda i Stockholm och på Gotland. Under sista året sammanställs en rapport som underlag till beslut om ett eventuellt fullskaligt program.

Per post skickas förbrevet ut två veckor innan erbjudandebrevet. Ett begränsat antal brev skickades ut i maj, med ett sommaruppehåll och start igen i mitten av augusti.
Under hösten och fram till mitten av december kommer succesivt alla män födda 1972 som är folkbokförda i Stockholm och på Gotland få erbjudandet.
2023 män födda 1973 som är folkbokförda i Stockholm och på Gotland få erbjudandet.
2024 män födda 1974 som är folkbokförda i Stockholm och på Gotland få erbjudandet.

Utskicken baseras på födelsedatum, de män som är födda tidigt på året kommer få erbjudande före de som fyller år sent på året. Ingen hänsyn tas till geografin.

Kansliet hanterar blodprovsremiss och blodprovsvar.
Samtidigt som erbjudandet skickas ut till männen genereras en elektronisk provtagningsremiss för PSA till KUL´s alla laboratorier. Det är fritt att välja vilket labb att besöka. När provet är färdiganalyserat färdigställs ett automatiskt brevsvar som skickas hem till mannen. Brevet innehåller PSA-värdet och information vad som rekommenderas härnäst.

Om mannen behöver följas upp med MR-prostata och prostatabopsier sköter kansliet remisshanteringen för detta.

MR-utförare och urologenheter skickar själva en kallelse till mannen för undersökning utifrån den remiss som kansliet skickat. MR-utförare och urologenheter skickar även vid behov en påminnelse till mannen och därefter skickas remissen i retur till kansliet.

Svar på MR prostataundersökning ansvarar och hanterar kansliet och ett brevsvar skickas hem till mannen innehållande röntgensvar och vad som rekommenderas härnäst.

Svar på prostatabiopsier ansvarar urologenheten för. Oavsett provsvar om cancer eller inte cancer informerar urologenheten kansliet via remiss. På så sätt säkerställs hanteringen av kallelsesystemet.

Mannen tas ur projektet och kommer inte att få ett nytt erbjudande för provtagning då systemet läses av mot cancerregistret innan utskick.

De betalar inget för PSA-provtagning och MR-undersökning. Vid besök på urologenhet så betalas ordinarie patientavgift.

Männen uppmanas att ta provet inom en period på fyra veckor. Remissen ligger dock kvar ytterligare en tid. Mannen kan alltid höra av sig till kansliet vid tveksamheter.

Det är män som fyller 50 år 2022 som kommer få ett erbjudande om att testa sig under 2022.
I framtiden är idén att organiserad prostatacancertestning ska utökas så att alla män, som vill och har nytta av att ingå i ett program för regelbunden PSA-testning, ska kunna delta.

Kansliet är bemannat helgfria vardagar och kan kontaktas via e-post eller telefon.

Vårdgivare
E-post: optkansli.hsf@regionstockholm.se
Tel: 08-123 134 44, telefontid: 10.00-11.00

Deltagande män
E-post: prostatatest.hsf@regionstockholm.se
Tel: 08-123 134 44, telefontid: 10.00-11.00