Organiserad prostatacancertestning i Stockholm Gotland

På uppdrag av Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Stockholm och sjukvårdsnämnden på Gotland samordnar RCC Stockholm Gotland ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning 2022 - 2024.

Aktuellt just nu:

  • Under maj månad skickades förbrev och erbjudandebrev ut till ett begränsat antal män, födda i början av 1972 och folkbokförda i Stockholms län.

Regional tillämpning och regionala rutiner

Den regionala tillämplingen och de regionala rutinerna beskriver hur män handläggs inom pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning i  Stockholm och på Gotland 2022–2024.

Informationen vänder sig till medarbetare och verksamheter i vården som är en del av den organiserade prostatacancertestningen.

Regional tillämpling av Nationellt vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Regionala rutiner, Organiserad prostatacancertestning

Provtagning (pdf, nytt fönster)

Radiologi (pdf, nytt fönster)

Urologi (pdf, nytt fönster)

Patologi (pdf, nytt fönster)

Tidsplan för erbjudande om testning för prostatcancer 

  • 2022 till män födda 1972 
  • 2023 till män födda 1973            
  • 2024 till män födda 1974 samt män födda 1972 som 2022 fick besked att testa sig på nytt efter två år    

Projektets mål

Pilotprojektet syftar till att skapa och testa såväl organisation som flöde för strukturerad prostatacancertestning. Strukturen som tas fram möjliggör beslut om införandet av storskalig testning.

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är        50-74 år i Region Stockholm och Region Gotland.

Utvärdering 

Projektet utvärderas kontinuerligt och en sammanställd rapport ska redovisas 2024 för Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) som underlag till beslut om ett eventuellt fullskaligt program.

Kontakt OPT kansliet

För vårdpersonal: optkansli.hsf@regionstockholm.se
För deltagande män: prostatatest.hsf@regionstockholm.se

 

Telefontid för deltagande män och vårdpersonal: 
helgfria vardagar mellan klockan 10.00 - 11.00
telefonummer 08-123 134 44