Organiserad prostatacancertestning i Stockholm Gotland

På uppdrag av Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Stockholm och sjukvårdsnämnden på Gotland samordnar RCC Stockholm Gotland ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning 2022 - 2024.

Aktuellt just nu:

  • Förbrev och erbjudandebrev skickas ut till män födda 1972 bosatta i Stockholms län och på Gotland. 

Regional tillämpning och regionala rutiner

Den regionala tillämplingen och de regionala rutinerna beskriver hur män handläggs inom pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning i  Stockholm och på Gotland 2022–2024.

Informationen vänder sig till medarbetare och verksamheter i vården som är en del av den organiserade prostatacancertestningen.

Regional tillämpling av Nationellt vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Regionala rutiner, Organiserad prostatacancertestning

Provtagning (pdf, nytt fönster)

Radiologi (pdf, nytt fönster)

Urologi (pdf, nytt fönster)

Patologi (pdf, nytt fönster)

Tidsplan för erbjudande om testning för prostatcancer 

2022 till män födda 1972 

2023 till män födda 1973            

2024 till män födda 1974         

Projektets mål

Pilotprojektet sytar till att skapa och testa såväl organisation som flöde för strukturerad prostatacancertestning. Strukturen som tas fram möjliggör beslut om införandet av storskalig testning.

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50-74 år i Region Stockholm och Region Gotland.

Utvärdering 

Projektet utvärderas kontinuerligt och en sammanställd rapport ska redovisas 2024 för Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) som underlag till beslut om ett eventuellt fullskaligt program.

Kontakt OPT kansliet

För vårdpersonal: optkansli.hsf@regionstockholm.se
För deltagande män: prostatatest.hsf@regionstockholm.se