Till regionspecifikt innehåll

Information på olika språk

Material och länkar till information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska.

Information på lätt svenska

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns kvalitetssäkrad fördjupad information om gynekologisk celllprovskontroll som kompletterar informationen i breven. Därför hänvisar vi till till länken 1177.se/cellprov i kallelser och vissa svarsbrev.

Informationen finns även tillgänglig på lätt svenska. 

Innehållet på 1177.se uppdateras löpande för att vara i enlighet med det nationella vårdprogrammet.

 

Språklappen 

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll som tagits fram i Västra Götalandregionen men som gärna får användas även i andra regioner.

Ladda ner Indesign-filen nedan så kan materialet anpassas med den egna regionens logga.

NARH0002 Spraklapp_A5_2020_sid1_200px.jpg

Språklappen (pdf)

Språklappen (redigerbar Indesign-fil)

Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk. Svenska, Albanska, Arabiska, Engelska, Persiska, Franska, Kroatiska, Kurdiska, Somaliska, Spanska och Tigrinja. 

 

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk

Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning. Det går bra att återanvända och lägga en annan regionlogga på bildstöden, så länge licenstexten står kvar.

 


Hämta bildstöd att använda för information om gynekologisk cellprovtaggnig

Bildstödet finns tillgängligt på följande språk:
albanska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), svenska, dari, engelska, kurmanji, pashto, persiska, rumänska, ryska, somaliska, sorani, thailändska, tigrinja.

 
Cellprovtagning - frågor till patienten - albanska.jpg
Hämta bildstöd att använda vid frågor för uppgifter till screeningremiss

Bildstödet finns tillgängligt på följande språk:
albanska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), svenska, dari, engelska, kurmanji, pashto, persiska, rumänska, ryska, somaliska, sorani, thailändska, tigrinja.

 

 

 

Bildstöd gynekologisk omvårdnadHämta bildstöd att använda vid kommunikation om gynekologisk omvårdnad

Bildstödet finns tillgängligt på följande språk:
albanska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani, svenska, tigrinja.


Du hittar fler bildstöd sorterat under olika rubriker på länken nedan: 
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/hitta-bildstod/

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Information på olika språk anpassat till Västra Götalandsregionen

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk

Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning.


Hämta bildstöd att använda för information om gynekologisk cellprovtaggnig

Bildstödet finns tillgängligt på följande språk:
albanska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), svenska, dari, engelska, kurmanji, pashto, persiska, rumänska, ryska, somaliska, sorani, thailändska, tigrinja.

 
Cellprovtagning - frågor till patienten - albanska.jpg
Hämta bildstöd att använda vid frågor för uppgifter till screeningremiss

Bildstödet finns tillgängligt på följande språk:
albanska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), svenska, dari, engelska, kurmanji, pashto, persiska, rumänska, ryska, somaliska, sorani, thailändska, tigrinja.

 

 

 

Bildstöd gynekologisk omvårdnadHämta bildstöd att använda vid kommunikation om gynekologisk omvårdnad

Bildstödet finns tillgängligt på följande språk:
albanska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/serbiska), dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani, svenska, tigrinja.


Du hittar fler bildstöd sorterat under olika rubriker på länken nedan: 
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/hitta-bildstod/


Språklappen 

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll

NARH0002 Spraklapp_A5_2020_sid1_200px.jpg

Språklappen (pdf)
Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk. Svenska, Albanska, Arabiska, Engelska, Persiska, Franska, Kroatiska, Kurdiska, Somaliska, Spanska och Tigrinja.