Tarmcancerscreening i Stockholm och på Gotland

Enheten för cancerprevention och screening på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för tarmcancerscreeningen i regionen. Den startade 2008 och omfattar kvinnor och män mellan 60-69 år. 

Screeningen baseras på test av dolt blod i avföringen. Provtagningsmaterial skickas ut för hemprovtagning. Sedan oktober 2015 används en immunologisk testmetod. 

Enheten för cancerprevention och screening ansvarar för kallelsehantering, remittering, registrering, uppföljning och utvärdering av programmet.

Status cancerscreening 1 sep 2020

Screening erbjuds till personer i åldern 60–69 via självtest. I sjukvårdsregionen innebär det normalt att 4 200 test i veckan skickas ut. Positiva test, det vill säga blod i avföringen, ger en kallelse till koloskopi.

För att komma ikapp har regionen ökat antalet utskickade test per vecka till 5 050, detta beräknas medföra 15 fler endoskopiremisser per vecka under hösten. Tack vare kapacitetsökningen bedöms screeningen vara fullt ikapp till årsskiftet. I nuläget finns inte komplett statistik över hur många som valt att inte göra självtestet eller har avbokat en koloskopiundersökning under pausen.

Screeningerbjudandet byggs dessutom ut succesivt från 2021 med att erbjuda även 70-åringar att delta. 2025 kommer programmet omfatta alla invånare i åldersgruppen 60–74 vilket är det som socialstyrelsen rekommenderar.